Skea Gård - till startsidanKravmärkt | Ekologiskt

Skea Gård

Vårt ekologiska tänk

Med omtanke om framtiden
Butiken af Skea startades 2008 av ekobonden Charlotte Norrman-Oredsson för att främja en ekologisk och hållbar konsumtion av kläder. Det räckte inte längre att bara odla ekologiskt, utan Charlotte ville ta sitt och sin mans ekologiska lantbruksföretag, Skea Gård, ett steg längre. Idag hittar den medvetna konsumenten ett brett utbud av ekologiska kvalitetskläder från ledande tillverkare inom ekologisk textil i butiken af Skea.

Namnet af Skea härrör från gårdsnamnet med anor från slutet av 1600-talet. Skea Gård är idag ett ekologiskt lantbruk med växtodling, skog, träullstillverkning och ekologisk äggproduktion. Pågående projekt idag är att bygga en biogasanläggning på gården för att producera egen biogas.

Vi på af Skea värnar också om det naturliga i livet och stödjer därför många olika organisationers viktiga arbeten inom ekologi, etik, miljö och klimat.

Länkar
Svenska Naturskyddsföreningen
Ekologiska Lantbrukarna i Sverige
Greenpeace
Vi skogen


 

af Skea  ·  Skea Gård  ·  281 91 Hässleholm  ·  Tel 0708-52 52 58  ·  E-post: info@afskea.se